Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

30°

-

4

Februari

62%

30°

-

2

Mars

67%

32°

-

3

April

70%

34°

-

4

Maj

57%

33°

-

10

Juni

48%

31°

-

17

Juli

47%

30°

-

20

Augusti

40%

30°

-

21

September

45%

30°

-

19

Oktober

50%

31°

-

16

November

55%

30°

-

12

December

54%

29°

-

7