Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

27°

-

10

Februari

62%

29°

-

6

Mars

66%

31°

-

5

April

70%

33°

-

5

Maj

65%

34°

-

10

Juni

54%

34°

-

13

Juli

54%

33°

-

14

Augusti

48%

33°

-

16

September

52%

32°

-

14

Oktober

58%

31°

-

15

November

49%

29°

-

16

December

46%

28°

-

14