Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

30°

26°

3

Februari

64%

31°

26°

2

Mars

68%

33°

27°

3

April

71%

34°

29°

3

Maj

58%

34°

30°

10

Juni

49%

32°

30°

18

Juli

49%

31°

29°

21

Augusti

41%

31°

29°

23

September

45%

31°

29°

20

Oktober

51%

31°

29°

17

November

55%

31°

28°

11

December

55%

30°

27°

6