Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

30°

-

5

Februari

63%

31°

-

4

Mars

67%

32°

-

4

April

70%

34°

-

5

Maj

58%

34°

-

12

Juni

49%

32°

-

18

Juli

49%

31°

-

21

Augusti

41%

31°

-

23

September

45%

31°

-

20

Oktober

51%

31°

-

17

November

54%

31°

-

12

December

54%

30°

-

8