Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

22°

-

5

Februari

58%

23°

-

4

Mars

61%

24°

-

5

April

64%

25°

-

9

Maj

54%

24°

-

19

Juni

44%

24°

-

22

Juli

42%

23°

-

25

Augusti

34%

22°

-

27

September

43%

23°

-

24

Oktober

50%

23°

-

17

November

55%

23°

-

10

December

53%

22°

-

6