Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

30°

-

4

Februari

64%

31°

-

2

Mars

68%

33°

-

2

April

71%

34°

-

3

Maj

58%

34°

-

10

Juni

48%

32°

-

17

Juli

46%

31°

-

20

Augusti

40%

30°

-

21

September

45%

31°

-

19

Oktober

52%

31°

-

16

November

57%

31°

-

11

December

55%

30°

-

7