Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

30°

26°

3

Februari

64%

31°

26°

1

Mars

68%

32°

27°

2

April

71%

34°

28°

3

Maj

58%

33°

29°

10

Juni

48%

32°

30°

17

Juli

47%

31°

29°

20

Augusti

40%

30°

29°

21

September

45%

31°

29°

19

Oktober

51%

31°

29°

16

November

57%

31°

28°

11

December

55%

30°

27°

6