Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

30°

27°

1

Februari

69%

31°

27°

0

Mars

71%

32°

28°

1

April

72%

34°

29°

3

Maj

58%

33°

30°

11

Juni

48%

31°

30°

18

Juli

47%

30°

29°

23

Augusti

40%

30°

29°

24

September

46%

30°

29°

20

Oktober

54%

31°

29°

15

November

60%

31°

28°

8

December

60%

30°

28°

3