Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

30°

27°

2

Februari

66%

31°

27°

1

Mars

70%

32°

28°

2

April

71%

34°

29°

3

Maj

58%

33°

30°

11

Juni

48%

32°

30°

18

Juli

48%

31°

29°

22

Augusti

40%

30°

29°

23

September

45%

30°

29°

20

Oktober

52%

31°

29°

15

November

58%

31°

28°

9

December

58%

30°

27°

4