Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

29°

27°

7

Februari

57%

29°

27°

5

Mars

64%

30°

28°

4

April

68%

32°

29°

4

Maj

59%

32°

30°

11

Juni

48%

31°

30°

19

Juli

43%

30°

29°

20

Augusti

44%

30°

29°

19

September

46%

30°

29°

19

Oktober

50%

30°

29°

18

November

51%

30°

29°

14

December

49%

29°

28°

10