Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

28°

27°

9

Februari

57%

28°

27°

7

Mars

64%

30°

27°

5

April

68%

31°

29°

5

Maj

59%

31°

30°

11

Juni

48%

30°

30°

19

Juli

43%

30°

29°

20

Augusti

44%

30°

29°

19

September

46%

30°

29°

19

Oktober

50%

30°

29°

19

November

50%

29°

28°

15

December

50%

28°

28°

12