Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

30°

27°

20

Februari

50%

30°

27°

15

Mars

56%

31°

28°

15

April

63%

33°

28°

12

Maj

58%

33°

29°

14

Juni

47%

32°

29°

16

Juli

49%

32°

29°

17

Augusti

50%

32°

29°

14

September

50%

32°

29°

16

Oktober

51%

32°

29°

18

November

52%

31°

29°

17

December

50%

30°

28°

17