Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

76%

29°

-

2

Februari

78%

30°

-

1

Mars

76%

31°

-

1

April

74%

33°

-

2

Maj

64%

33°

-

10

Juni

52%

31°

-

17

Juli

50%

31°

-

19

Augusti

46%

30°

-

21

September

52%

30°

-

16

Oktober

63%

31°

-

9

November

67%

30°

-

6

December

66%

30°

-

2