Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

30°

27°

9

Februari

55%

30°

27°

7

Mars

63%

32°

27°

5

April

68%

33°

29°

5

Maj

59%

33°

30°

9

Juni

48%

32°

30°

17

Juli

45%

31°

29°

18

Augusti

46%

31°

29°

17

September

46%

31°

29°

18

Oktober

51%

31°

29°

17

November

51%

31°

29°

15

December

50%

30°

28°

12