Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

28°

-

18

Februari

50%

29°

-

14

Mars

56%

30°

-

13

April

62%

31°

-

11

Maj

56%

31°

-

15

Juni

45%

30°

-

19

Juli

47%

30°

-

19

Augusti

47%

30°

-

18

September

48%

30°

-

19

Oktober

48%

30°

-

20

November

51%

29°

-

18

December

50%

29°

-

17