Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

33°

-

10

Februari

56%

33°

-

9

Mars

56%

34°

-

8

April

61%

34°

-

8

Maj

57%

33°

-

12

Juni

47%

32°

-

14

Juli

50%

31°

-

13

Augusti

51%

31°

-

12

September

52%

32°

-

12

Oktober

53%

32°

-

14

November

61%

32°

-

12

December

58%

33°

-

11