Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

32°

28°

11

Februari

53%

32°

28°

9

Mars

55%

33°

29°

8

April

63%

33°

29°

8

Maj

56%

33°

30°

13

Juni

45%

32°

29°

17

Juli

48%

32°

29°

16

Augusti

49%

32°

29°

15

September

51%

32°

29°

15

Oktober

51%

32°

29°

16

November

54%

32°

29°

14

December

53%

32°

29°

12