Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

30°

26°

5

Februari

63%

31°

26°

3

Mars

67%

33°

27°

3

April

70%

34°

29°

4

Maj

58%

34°

30°

11

Juni

49%

32°

30°

18

Juli

49%

31°

29°

21

Augusti

41%

31°

29°

23

September

44%

31°

29°

20

Oktober

50%

31°

29°

17

November

54%

31°

28°

12

December

53%

30°

27°

8