Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

30°

27°

21

Februari

50%

30°

27°

16

Mars

56%

31°

28°

16

April

63%

33°

28°

13

Maj

59%

33°

29°

14

Juni

48%

32°

29°

15

Juli

50%

32°

29°

16

Augusti

50%

32°

29°

13

September

51%

32°

29°

16

Oktober

51%

32°

29°

18

November

52%

31°

29°

18

December

50%

30°

28°

18