Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

30°

-

20

Februari

50%

30°

-

15

Mars

56%

31°

-

15

April

63%

33°

-

13

Maj

59%

34°

-

14

Juni

48%

33°

-

16

Juli

50%

32°

-

16

Augusti

50%

33°

-

13

September

51%

32°

-

16

Oktober

51%

32°

-

18

November

52%

31°

-

18

December

50%

31°

-

18