Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

31°

29°

20

Februari

45%

30°

29°

19

Mars

48%

30°

29°

21

April

50%

30°

28°

18

Maj

52%

29°

27°

17

Juni

53%

28°

26°

14

Juli

49%

28°

26°

14

Augusti

56%

28°

26°

12

September

56%

29°

26°

13

Oktober

58%

30°

26°

14

November

56%

31°

27°

14

December

51%

31°

28°

16