Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

31°

-

20

Februari

38%

31°

-

20

Mars

37%

31°

-

22

April

43%

32°

-

19

Maj

38%

32°

-

19

Juni

34%

32°

-

19

Juli

32%

30°

-

18

Augusti

35%

30°

-

17

September

40%

31°

-

16

Oktober

46%

31°

-

15

November

44%

32°

-

16

December

39%

31°

-

18