Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

30°

30°

21

Februari

43%

30°

29°

20

Mars

45%

30°

29°

22

April

47%

30°

30°

22

Maj

46%

28°

30°

21

Juni

48%

29°

29°

19

Juli

44%

29°

29°

20

Augusti

52%

29°

28°

19

September

50%

30°

29°

19

Oktober

50%

30°

29°

21

November

46%

30°

30°

20

December

42%

30°

30°

20