Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

29°

30°

23

Februari

40%

29°

29°

22

Mars

45%

29°

29°

24

April

44%

29°

30°

22

Maj

45%

28°

29°

22

Juni

46%

28°

29°

20

Juli

39%

28°

29°

23

Augusti

46%

28°

29°

21

September

45%

29°

29°

21

Oktober

45%

29°

29°

21

November

43%

29°

30°

20

December

42%

29°

30°

21