Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

32°

29°

19

Februari

44%

31°

29°

18

Mars

44%

31°

29°

18

April

50%

32°

28°

16

Maj

53%

31°

28°

15

Juni

53%

30°

26°

14

Juli

50%

30°

26°

14

Augusti

55%

30°

25°

12

September

57%

31°

26°

11

Oktober

61%

32°

27°

10

November

57%

33°

28°

10

December

49%

32°

29°

14