Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

29°

-

23

Februari

40%

28°

-

21

Mars

39%

28°

-

23

April

41%

28°

-

23

Maj

40%

26°

-

22

Juni

43%

26°

-

21

Juli

38%

26°

-

21

Augusti

43%

26°

-

20

September

44%

27°

-

20

Oktober

46%

28°

-

21

November

45%

28°

-

20

December

41%

29°

-

20