Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

33°

-

18

Februari

38%

32°

-

18

Mars

37%

32°

-

20

April

43%

33°

-

20

Maj

42%

33°

-

20

Juni

41%

32°

-

19

Juli

39%

32°

-

18

Augusti

43%

32°

-

16

September

44%

32°

-

17

Oktober

45%

32°

-

18

November

41%

33°

-

18

December

37%

32°

-

18