Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

31°

25°

10

Februari

42%

31°

26°

11

Mars

49%

31°

26°

11

April

51%

31°

25°

8

Maj

50%

30°

25°

5

Juni

42%

28°

24°

5

Juli

36%

27°

23°

5

Augusti

33%

27°

22°

5

September

33%

27°

22°

5

Oktober

41%

27°

23°

6

November

50%

28°

23°

4

December

53%

30°

24°

4