Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

32°

-

15

Februari

40%

32°

-

15

Mars

29%

32°

-

15

April

36%

32°

-

13

Maj

40%

31°

-

12

Juni

46%

31°

-

9

Juli

51%

31°

-

9

Augusti

52%

32°

-

7

September

46%

32°

-

10

Oktober

38%

32°

-

13

November

38%

32°

-

12

December

40%

32°

-

13