Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

32°

-

5

Februari

53%

33°

-

6

Mars

52%

33°

-

5

April

62%

32°

-

5

Maj

66%

30°

-

2

Juni

48%

28°

-

1

Juli

53%

27°

-

1

Augusti

60%

27°

-

1

September

62%

28°

-

1

Oktober

60%

28°

-

2

November

64%

29°

-

2

December

58%

31°

-

2