Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

32°

-

4

Februari

59%

33°

-

4

Mars

56%

33°

-

4

April

66%

32°

-

4

Maj

68%

30°

-

2

Juni

45%

28°

-

1

Juli

51%

27°

-

1

Augusti

59%

27°

-

0

September

62%

27°

-

0

Oktober

60%

28°

-

2

November

66%

29°

-

1

December

59%

31°

-

1