Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

32°

-

4

Februari

55%

33°

-

5

Mars

53%

33°

-

4

April

64%

32°

-

4

Maj

67%

29°

-

2

Juni

45%

28°

-

1

Juli

50%

26°

-

1

Augusti

58%

26°

-

0

September

61%

27°

-

1

Oktober

58%

27°

-

1

November

63%

28°

-

1

December

56%

30°

-

1