Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

32°

-

6

Februari

50%

32°

-

7

Mars

50%

32°

-

7

April

58%

31°

-

7

Maj

60%

30°

-

4

Juni

52%

28°

-

3

Juli

54%

28°

-

2

Augusti

60%

28°

-

1

September

61%

29°

-

2

Oktober

58%

29°

-

4

November

62%

30°

-

4

December

57%

31°

-

4