Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

19°

-

21

Februari

35%

19°

-

20

Mars

39%

19°

-

20

April

46%

20°

-

14

Maj

60%

21°

-

10

Juni

66%

21°

-

5

Juli

68%

21°

-

4

Augusti

66%

21°

-

5

September

48%

21°

-

10

Oktober

44%

21°

-

13

November

43%

21°

-

13

December

36%

20°

-

18