Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

32°

-

14

Februari

37%

32°

-

14

Mars

32%

32°

-

16

April

36%

31°

-

15

Maj

37%

31°

-

14

Juni

42%

31°

-

13

Juli

43%

31°

-

13

Augusti

48%

32°

-

11

September

45%

32°

-

13

Oktober

39%

32°

-

14

November

41%

32°

-

14

December

42%

32°

-

14