Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

22°

-

11

Februari

46%

22°

-

11

Mars

49%

22°

-

10

April

55%

21°

-

6

Maj

52%

20°

-

5

Juni

45%

19°

-

2

Juli

43%

19°

-

1

Augusti

42%

19°

-

2

September

40%

19°

-

5

Oktober

43%

20°

-

6

November

46%

20°

-

6

December

45%

21°

-

9