Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

25°

21°

5

Februari

56%

26°

22°

5

Mars

56%

26°

21°

4

April

55%

24°

20°

4

Maj

38%

22°

19°

4

Juni

23%

21°

19°

2

Juli

22%

20°

18°

3

Augusti

21%

20°

17°

3

September

27%

20°

17°

3

Oktober

36%

21°

17°

4

November

42%

22°

18°

4

December

49%

24°

19°

4