Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

28°

-

15

Februari

37%

28°

-

15

Mars

41%

28°

-

13

April

47%

29°

-

10

Maj

49%

28°

-

8

Juni

46%

27°

-

5

Juli

47%

27°

-

5

Augusti

49%

28°

-

5

September

45%

28°

-

8

Oktober

44%

28°

-

10

November

43%

28°

-

11

December

41%

29°

-

13