Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

27°

20°

2

Februari

49%

28°

21°

3

Mars

52%

27°

21°

1

April

56%

26°

19°

1

Maj

42%

23°

18°

1

Juni

25%

21°

18°

0

Juli

22%

20°

17°

0

Augusti

23%

20°

16°

1

September

26%

21°

16°

2

Oktober

34%

22°

16°

1

November

39%

23°

17°

1

December

45%

25°

19°

1