Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

29°

-

14

Februari

40%

29°

-

16

Mars

44%

29°

-

13

April

52%

29°

-

10

Maj

56%

28°

-

7

Juni

55%

28°

-

4

Juli

57%

28°

-

3

Augusti

58%

29°

-

4

September

52%

29°

-

7

Oktober

50%

29°

-

9

November

49%

30°

-

10

December

45%

30°

-

13