Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

23°

-

11

Februari

44%

23°

-

13

Mars

41%

23°

-

13

April

47%

22°

-

11

Maj

55%

22°

-

7

Juni

52%

21°

-

4

Juli

55%

21°

-

3

Augusti

52%

21°

-

2

September

46%

21°

-

7

Oktober

45%

21°

-

8

November

52%

22°

-

7

December

48%

23°

-

9