Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

26°

22°

2

Februari

72%

27°

23°

7

Mars

77%

27°

22°

1

April

78%

25°

21°

0

Maj

73%

24°

19°

1

Juni

70%

23°

18°

1

Juli

68%

23°

17°

1

Augusti

68%

23°

17°

1

September

66%

23°

17°

2

Oktober

68%

24°

18°

2

November

72%

25°

19°

1

December

73%

26°

21°

2