Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

18°

-

16

Februari

43%

18°

-

22

Mars

46%

19°

-

15

April

58%

19°

-

10

Maj

70%

19°

-

5

Juni

77%

19°

-

2

Juli

76%

19°

-

2

Augusti

71%

20°

-

3

September

61%

20°

-

7

Oktober

60%

19°

-

9

November

59%

20°

-

9

December

47%

20°

-

14