Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

18°

-

17

Februari

42%

18°

-

23

Mars

46%

18°

-

15

April

59%

19°

-

10

Maj

72%

19°

-

6

Juni

79%

19°

-

2

Juli

79%

19°

-

2

Augusti

73%

19°

-

3

September

61%

19°

-

8

Oktober

59%

19°

-

9

November

58%

20°

-

9

December

46%

20°

-

14