Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

26°

21°

7

Februari

53%

26°

22°

6

Mars

52%

26°

21°

6

April

52%

25°

20°

5

Maj

42%

23°

19°

5

Juni

30%

22°

19°

3

Juli

29%

21°

18°

3

Augusti

28%

21°

17°

3

September

32%

21°

17°

4

Oktober

38%

22°

17°

5

November

44%

23°

18°

4

December

49%

24°

19°

5