Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

30°

-

8

Februari

56%

30°

-

6

Mars

51%

31°

-

5

April

51%

31°

-

9

Maj

39%

30°

-

17

Juni

40%

30°

-

18

Juli

41%

30°

-

19

Augusti

41%

29°

-

20

September

38%

29°

-

17

Oktober

37%

29°

-

21

November

39%

29°

-

21

December

43%

29°

-

13