Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

30°

-

8

Februari

54%

31°

-

6

Mars

50%

31°

-

5

April

50%

31°

-

10

Maj

39%

30°

-

18

Juni

39%

30°

-

18

Juli

40%

30°

-

19

Augusti

40%

30°

-

20

September

38%

29°

-

18

Oktober

37%

29°

-

22

November

39%

29°

-

21

December

42%

30°

-

14