Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

31°

-

9

Februari

53%

31°

-

6

Mars

47%

32°

-

5

April

47%

32°

-

10

Maj

38%

31°

-

18

Juni

38%

30°

-

18

Juli

39%

30°

-

19

Augusti

39%

30°

-

20

September

37%

30°

-

18

Oktober

36%

30°

-

22

November

38%

29°

-

21

December

41%

30°

-

14