Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

29°

27°

10

Februari

59%

30°

26°

7

Mars

56%

31°

25°

6

April

58%

31°

27°

9

Maj

52%

30°

28°

19

Juni

50%

29°

29°

20

Juli

50%

30°

28°

22

Augusti

49%

29°

28°

23

September

49%

28°

28°

19

Oktober

48%

28°

28°

22

November

50%

28°

28°

24

December

53%

28°

28°

16