Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

30°

27°

9

Februari

65%

31°

25°

6

Mars

58%

32°

25°

5

April

57%

32°

27°

8

Maj

49%

31°

28°

19

Juni

46%

30°

29°

19

Juli

46%

30°

28°

22

Augusti

44%

30°

28°

22

September

46%

29°

28°

18

Oktober

43%

29°

28°

22

November

46%

28°

28°

24

December

50%

29°

28°

16